Båttillbehör

Botten
-rengöring
-Färg

Elverk

Flytväst

Gräsklippare

Snöslunga

Bränsle

SeaBoost Easy Clean Primer 2K Epoxi 0,9L

649 kr

Leverans: 4-7 dagar
Seaboost Primer 2K Epoxy (SBC0009). Två komponent snabbhärdande epoxibottenfärg. Målas 2-6 skikt. Lämpliga underlag för Seaboost Primer är glasfiber/gelcoat/aluminium/järn/stål/2K-epoxi/Seaboost Overdrive/Seaboost Easy Clean. Teoretisk täckförmåga 10,5m²/l. Bekanta dig noga med säkerhetsinformationen på förpackningen. Bruksanvisning och säkerhetsdatablad hittar du nedan.  

BRUKSANVISNING
Förberedelse av lämpliga underlag
Systemet som omfattar Seaboost Primer och Easy Clean topcoat kan målas på glasfiber/gelcoat/aluminiun/järn/stål -ytor, samt 2K epoksy ytor, Seaboost Overdrive ytor och Seaboost Easy Clean ytor.

Rengör ytan omsorgsfullt från smuts, fett, vax och andra främmande substanser med till ändamålet passliga ämnen. Spola därefter med vatten, och slipa ytan med 60-100 sandpapper omsorgsfullt. Du kan även testa hur Primern fastnar på andra rena ruggade ytor som inte är flexibla eller drar i sig fukt i den grad att ytan lever. Speciellt gamla Overdrive ytor och andra målade ytor med struktur skall slipas helt jämna för att primern skall fästa ordentligt. Om du önskar kan du jämna ut slipspåren med ett slätare sandpapper. Då du slipar eller blästrar metall, skall du använda sandpapper eller media som passar metallytor. Avlägsna till slut allt dam från ytan.
Gamla giftfärger och andra okända färgskikt skall avlägsnas ända ned till en ren och intakt yta (ovannämnda lämpliga underlag). Därefter förbereds ytan enligt instruktionerna ovan.
Då det är dags att sanera gamla Easy Clean ytor kan du alternativt målla direkt på Easy Clean ytan, och även på gamla 2K epoksi primerytor. I detta fall skall ytorna rengöras och ruggas omständligt
enligt instruktionerna ovan. Du får dock alltid bästa och säkraste vidhäftning, då du målar ett skikt Seaboost Primer under det nya skiktet Easy Clean. Easy Clean är transparent, så eventuella missfärgningar och ojämnheter syns igenom skiktet, vilket också talar för ett skikt Primer.
Easy Clean ytan får med tiden en mjölkaktig yta då båten är sjösatt. Därför rekommenderar vi att du använder ljusa primerytor under. Seaboost Primer signal grey, är ett bra val.
Seaboost Primer täcker teoretiskt ca. 10,5 m² / 1 l, när du målar 0,95 dl / m² och Seaboost Easy Clean täcker teoretiskt ca. 14 m² / 1 l när du målar 0,7 dl / m². Notera förpackningens storlek och planera hur många skikt du skall måla. Genom att reservera tillräckligt med målfärg säkerställer du att det inte uppstår onödigt arbete, som att slipa mellan skikten. Håll Seaboost SBC0010 Thinner till hands för att vid behov förtunna Primern och Easy Clean, samt för att rengöra arbetsredskap och mål stänk.

Seaboost-Easy-Clean-bruksanvisning-SE-1

SeaBoost Costs-vs-competitors

Sakerhetsdatablad-for-Primer-2K-Epoxy-Base-16012023

Sakerhetsdatablad-for-Primer-2K-Epoxy-Hardener-FI-SE-12012023

 

Specifikation

Ytterligare information